Carls Warhammer-kampanj

Fästningen Svarta Klippan, del 2

Fällor, sarkofager spår av levande och döda

Efter striden mot mutanterna samlades sig det något skakade och blåslagna sällskapet och utforskade resten av fortet. Dock inte utan en hård diskussion. I de lömska källargångarna kom Jürgen till sin rätt och desarmerade flera fällor. De rejäla hammarfällorna ingav respekt i gruppen. Ett par hammare, tunga nog att knäcka ryggen av en häst, svingade förbi Jürgen och Ossrik. Efter detta hittade Jürgen ett dolt rum med två 400+-åriga sarkofager, vars möjliga skatter och förbannelser förblev outforskade.

På övervåningen hittades en pipa och lite bläck. Spår av andra människor som passerat fanns också – tre överrockar, en del av ett halsband och ett avslitet armband. När gruppen kom till köket fick de vända om, det var fullt av tjocka spindelnät och gamla kadaver.

Sällskapet återvände sen till Heideldorf och Dansande Draken för att återhämta sig.

En konversation om mutanters vara eller icke vara:

Ossrik: Jag ska ta hand om den sista mutanten
Anna: Ta hand om? Ska du släppa lös den?
Ossrik: Nej, jag ska sticka ett svärd genom den.
Anna: Jag älskar dig!

Comments

CarlEllstrom CarlEllstrom

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.