Herman Krünish

En kort och senig gubbe med pipskägg och ilskna ögon.

Description:

Herman Krünish

Många vill vara som honom.
Få vill vara med honom.

Herman Krünish är överhuvudet av Delbertzgardet, denna hänsynslösa man ses ofta patrullera gatorna eller drilla sina soldater utanför den östra ingången till staden. Herman älskar att demonstrera sin makt på löskefolk såsom gardesmän. Han är en högt respekterad man i Delbertz som lätt får sin vilja igenom när han förhandlar med borgmästaren.

Bio:

Herman Krünish

Carls Warhammer-kampanj CarlEllstrom CarlEllstrom