Tag: Delbertz

Results

  • Ludo Nuhr

    Ludo är född och uppväxt på Delbertz gator. Hans far har han aldrig träffat, då denne valde att lämna Ludos mor innan han fick reda på att hon var havande. Anledningen till varför fadern lämnade henne var inte för att kärleken tog slut utan för att …

  • Ossrik Haintz

    Ossriks life began early in the year of (_____) in the month of (_____). He´s father was an old warrior of the knights of the blazing sun[1] by the name of Ulnar[2]. But the father retired before Ossriks birth to a simple farm life at the request of the …

All Tags