Delbertz

Delbertz är staden som aldrig sover innan midnatt. Delbertz placering är otroligt läglig för handel av alla dess former då den ligger invid den norra delen av Delb floden som sedan går ihop med Talbec floden går ihop med imperiet. Invånarna i Delbertz kallas för Delbertzare av utomstående medan de själva använder sig av Delzer som går snabbare att säga.

Det råder delade åsikter när det kommer till historian om hur Delbertz grundades. Den officiella anledningen är att Hertiginnan och självutnämnda kejsaren Ottilia Byggde upp staden som en försvarspost under Trennekejsar Åldern det sägs att hon hade låtit anställa de bästa arkitekterna i riket till att bygga staden. Med det perfekta läget mellan floden och den tjocka muren skulle Delbertz bli ointagligt.

Under tidens gång har staden utvecklas till en handelsort och det byggdes så småningom en bro över floden. Denna bro underlättade för handeln över floden men försämrade försvaret. Staden skulle inte stå kvar idag om det inte vore för Delbertzgardet som patrullerar gatorna men framförallt försvarar den bro som vetter ut mot de vildvuxna skogarna i öst.

Delbertz

Carls Warhammer-kampanj CarlEllstrom PhilipSederstrm