Home Page

Helige Sigmars Imperium år 2512!

Här kommer kampanjnoter och kejserliga edikt att postas efterhand.

Besökta Städer

Spelträffar:

Fästningen Svarta Klippan, del 1
Fästningen Svarta Klippan, del 2
Tillbaka i Heideldorf

Home Page

Carls Warhammer-kampanj CarlEllstrom CarlEllstrom