Carls Warhammer-kampanj

Tillbaka i Heideldorf

Galne Gunnir lotsas till slakteriet, hugger av ett huvud, och sjunger en sång

Efter hemkomsten till Dansande Draken arbetade Anna hårt med att se över de skadade, framför allt Ludo och Drokar som fick tunga örter som slog ut dem tills nästa dag. Anna patient Dolph hade kvicknat till och återvände till sin herre med bandagerat bröst och lovade att återgälda hjälpen, om inte med annat så med en ståtlig måltid nästa år.

Morgonen därpå pratade sällskapet med Heinz som tyckte att de var dags för dem att lämna byn. Gruppen lät sig inte övertalas. På förmiddagen gick Ludo till underhållarnas tält medan de andra fick syn på Galne Gunnir då han bråkade med hyrsvärden om att få komma och göra upp med den store korvmakaren. Ossrik och Jürgen styrde undan det hela från handgemäng och övertalade den galne trolldödaren att ta en omväg runt Heinz vakter till baksidan av hans slakteri.

Anna ville också se slakterit men gick raka vägen. Slakterit var dock bevakat och legoknekten lät sig inte betvingas av Annas vädjande. Då gick hon och Drokar efter Gunnir och de andra. Spåret var inte svårt att följa och de hittade den illavarslande lönngången till korvmakaren. Som ett gäng vana inbrottstjuvar slank de in utan att väcka uppmärksamhet. I källare hittade de Heinz. Gunnir rusade fram och hög ned honom. Jürgen försökte hejda honom, men fick en yxa i benet som tack. Sekunden senare rullade Heinz huvud över golvet. Galne Gunnir betraktade mycket nöjd sitt verk, och gick därifrån nynnande på en visa.

Efter Heinz död fann sällskapet två uppskurna lik, det ena var Dan Klaus. Vid det här laget dök Ludo och den vaktande legoknekten upp. Ludo sökte desperat spår efter en flicka, medan vakten bestämde att han sett för mycket och avvek från mord- och slaktplatsen och flydde Heideldorf.

Sedan avvek alla genom lönngången utom Ludo, som gick rakt ut mot korvfesten och in i en av Karls servitörer. Ludo berättade vad han sett och Karl uppsökte brottsplatsen. Han kunde se att inte bara ett lik fanns där. Inte den mest beslutsföra av män gick Karl Tannenbaum till Wilf, som omgående arresterade Ludo och Ossrik. Sedan dök Anna upp och också hon arresterades bryskt för mordet på Heinz av Wilf Schwarzhaus. När Jürgen och Drokar insåg att något gått snett gick de för att söka upp Galne Gunnir i hans enkla och ogästvänliga grotta.

Comments

CarlEllstrom CarlEllstrom

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.